Giới Thiệu Hệ Thông Báo Danh Năng Động Của Thiên Long Z3 Tin tức thiên long bát bộ

Tải Game

Giới Thiệu Hệ Thông Báo Danh Năng Động Của Thiên Long Z3

2021-01-05

Trong khuôn khổ chương trình Báo danh năng động lần này, Ngữ Yên sẽ lần đầu tiên giới thiệu trang phục Bích Thảo Thanh Tâm.

Nhưng đó chưa phải là hấp dẫn lớn nhất. Đặc biệt nhất là vật phẩm Sơ cấp Báo Danh Lệnh xuất hiện chốn giang hồ. Với vật phẩm giá trị vô song này, bằng hữu có thể tích lũy để đổi được các món Trùng Lâu của sự kiện Báo danh nhận trùng Lâu.

  • Nội dung hoạt động

Nhấn vào biểu tượng Hoạt động tham gia mỗi ngày để mở sự kiện:

Mở ra giao diện hiển thị ô kích hoạt và giao diện quà tích lũy. Hoạt động diễn ra trong 25 ngày sẽ tương ứng với từng số trong bảng sau. Ví dụ, ngày thứ 1 (đầu tiên) sẽ là ngày 13/05.

Nhấn vào các con số để hệ thống ghi nhớ số lần tham gia của bằng hữu. Nếu quên không tham gia đủ, bằng hữu có thể dùng Quyển Thời Quang (bán tại Tiệm Nguyên Bảo) để kích hoạt những ngày chưa tham gia.

Phần Thưởng Các bằng hữu xem tại Clip

 

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ